Tomas Vardzik - Computer Aided Solutions
  • info@tomasvardzik.com
  • +421 915 642 117
Tomas Vardzik - Computer Aided Solutions

Ďalší rozmer konvenčnej tlače.

3D tlač je aditívna metóda vyrábania, ktorá nachádza  uplatnenie prioritne pri vyhotovovaní prototypov v strojárskom priemysle. Vie byť tiež doplnkom pri konvenčnej tlači pre vytvorenie personalizovaných výrobkov od 1 kusu.

celkový proces výroby pozostáva z týchto krokov:

CAD(Computer Aided Design): Dizajn produktu, ktorý podlieha nie len požiadavkám klienta, ale aj výrobným štandardom a technickým možnostiam danej technológie, zohľadňuje ako estetickú, tak technickú stránku dizajnu.

CAM(Computer Aided Machining): Príprava modelu pre tlač. Zohľadňuje množstvo materiálu použitého pri tlači, vrstvenie, štruktúru výplne a spotrebu materiálu. V prípade komplexnejších tvarov ráta s podpornými súčasťami (supportmi).

Prototyp, prvý výtlačok, slúži na odchytenie defektov, kontrolu nastavení tlače a správanie materiálu pri požadovanej mechanickej záťaži na ktorú je určený. V prípade potreby sa na ňom testuje povrchová úprava.Následne je poskytnutý klientovi na schválenie pred ďalším pokračovaním.

Výrobok spĺňa všetky kritéria CAD/CAM štandardov. Rýchlosť výroby závisi od množstva faktorov, ale je možná od 1 kusu po celé série.

3D vizualizácie

Súčasťou balíka 3D služieb je aj vytváranie digitálnych vizualizácií produktov, interierových či exterierových inštalácií a interaktívnych náhľadov, pre účely prezentácie alebo už ako služba samotná.

;

Vizualizácia Pop-Up predajného miesta pre firmu Schuhewunsch v Rakúsku.